کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 6
3. آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-155

سید حمزه حسینی حسینی؛ سعید یوسف زاده؛ سرجی یریتسایان؛ خدایار همتی