کلیدواژه‌ها = نیتروژن
تعداد مقالات: 6
2. اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-68

لیلا علیزاد؛ کیوان آقائی؛ معرفت مصطفوی راد


3. آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-155

سید حمزه حسینی حسینی؛ سعید یوسف زاده؛ سرجی یریتسایان؛ خدایار همتی