کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 10
3. اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-11

10.22069/jopp.2017.11193.2038

ولی سلطانی؛ اعظم جعفری؛ کاظم کمالی؛ محمدرضا وظیفه شناس


4. مطالعه واکنش جوانه‌زنی بذر گیاه فراموش شده منداب (Eruca sativa Mill) به برخی عوامل محیطی

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 77-91

10.22069/jopp.2017.13429.2208

بتول نژادحسن؛ آسیه سیاه مرگویی؛ ابراهیم زینلی؛ فرشید قادری فر


6. اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-34

زهرا صفری محمدیه؛ محمد مقدم؛ بهرام عابدی؛ لیلا سمیعی


9. اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 111-128

زهرا ستایش مهر؛ صدیقه اسماعیل زاده بهابادی