کلیدواژه‌ها = کمپوست
تعداد مقالات: 4
2. آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-155

سید حمزه حسینی حسینی؛ سعید یوسف زاده؛ سرجی یریتسایان؛ خدایار همتی


3. تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.)

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-68

سیده مریم فلاح مرتضی نژاد؛ غلامعلی Peyvast؛ جمالعلی الفتی؛ بهمن سماک