تماس با ما

آدرس: گرگان، خیابان شهید بهشتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، حوزه معاونت پژوهشی و فناوری، دفتر مجلات

کد پستی: 15739-49138-----صندوق پستی: 487-49175

تلفن:32430522-017

تلفکس: 32430522-017

ساعت پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه ساعت 12-8. 

سایت: http://jopp.gau.ac.ir


CAPTCHA Image