درباره نشریه

با توجه به تاکید وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبتنی بر تخصصی تر شدن مجلات علمی-پژوهشی، این مجله یکی از سه مجله تخصصی تفکیک شده از مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان می باشد که با حفظ درجه علمی-پژوهشی و سابقه چاپ از سال 1372 فعالیت می کند . مجله پژوهشهای تولید گیاهی فصلنامه بوده و  4 شماره در سال  منتشر می شود. در این مجله مقالات در زمینه های زراعت، علوم باغبانی ، اصلاح نباتات و گیاه پزشکی  مورد ارزیابی و پذیرش قرار می گیرند.