کلیدواژه‌ها = تنش آبی
تعداد مقالات: 6
1. اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-114

صدیقه صفرزاده شیرازی؛ زهرا زیبایی؛ پویا استوار


2. اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-110

اسماعیل زنگانی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ بابک عندلیبی؛ عباسعلی زمانی


5. بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 191-202

سعید دقیقی؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی نخعی؛ مهدی جهانی؛ سعید ملک زاده شفارودی