کلیدواژه‌ها = ورمی‌کمپوست
تعداد مقالات: 4
1. اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 55-68

لیلا علیزاد؛ کیوان آقائی؛ معرفت مصطفوی راد


2. اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-87

سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ علی مختصی بیدگلی


3. تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 63-80

بهروز اسماعیل پور؛ زهرا کیانی؛ جواد هادیان؛ علی اشرف سلطلانی؛ سولماز فتح العلومی