موضوعات = فیزیولوژی گیاهی
تعداد مقالات: 11
1. پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 115-126

10.22069/jopp.2019.14731.2319

اصغر رحیمی؛ مهشید اخلاص پور؛ شهاب مداح حسینی؛ احمد تاج ابادی پور


2. تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 157-171

10.22069/jopp.2019.14942.2337

ژیلا توپچی خسروشاهی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ روح اله متفکر آزاد


3. مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-19

10.22069/jopp.2018.11244.2041

معصومه خالوندی؛ محمدرضا عامریان؛ همت الله پیردشتی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی


4. تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 85-99

10.22069/jopp.2018.14189.2272

امین عباسی؛ زهرا صیادی آذر؛ فریبرز شکاری؛ عبداله جوانمرد


6. کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 165-185

یاسر یعقوبیان؛ سید عطاءالله سیادت؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ همت اله پیردشتی


7. بررسی پاسخ برخی از پارامترهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 23-49

وحید اکبرپور؛ حسین آروئی؛ کامبیز مشایخی؛ مجید عزیزی آرانی؛ محمدعلی بهمنیار


8. اثر سمیت یونی کلرید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع سبز(Mentha spicata L.)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 17-34

زهرا صفری محمدیه؛ محمد مقدم؛ بهرام عابدی؛ لیلا سمیعی


9. اثر ریزگردها بر فلئورسانس کلروفیل و خصوصیات فتوسنتزی نیشکر (Saccharum officinarum L.) دراهواز

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 277-293

ناجی سیاحی؛ موسی مسکر باشی؛ پیمان حسیبی؛ محمود شمیلی


10. تاثیر دوره غرقابی و نوع تغذیه نیتروژنی بر صفات کمی و کیفی سویا (Glycine max (L.) Merr)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 55-78

محمد خادم پیر؛ سراله گالشی؛ افشین سلطانی؛ فرشید قادری فر


11. بررسی تنوع بیوشیمیایی پوست و گوشت تعدادی از بیوتیپ‌های طبیعی مرکبات

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-98

مائده آهنکوب رو؛ رضا فتوحی قزوینی؛ جواد فتاحی مقدم