دوره و شماره: دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-165 
8. بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7

صفحه 119-137

عاطفه مشاری نصیرکندی؛ بهمن حسینی؛ علی رضا فرخ زاد؛ لطفعلی ناصری


10. مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 153-165

معصومه شاکری؛ محمد حسین امینی فرد؛ محمد علی بهدانی؛ سید جلال طباطبایی