بررسی خصوصیات زیستی، انتقال و میزان گسترش ویروس موزاییک هندوانه(WMV) در مزارع کدوییان در تعدادی از استانهای کشور

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Biological properties and distribution of Watermelon mosaic virus (WMV) in cucurbits growing areas of several Iranian provinces