اخبار و اعلانات

نحو ارسال فیش واریزی بابت هزینه چاپ مقاله

پس از پذیرش مقاله در مجله  و قبل از چاپ آن نویسنده مسئول باید فیش واریزی  هزینه چاپ را اسکن کرده و سپس  فایل آن را در صفحه اختصاصی خود در سایت مجله  پژوهش های تولید گیاهی بارگذاری نمایید

مطالعه بیشتر

لزوم تطبیق کامل مقالات ارسالی با فرمت مجله

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله  خودلطفا آن را کاملا با فرمت مجله تطبیق دهید در غیر این صورت مقاله شما مورد ارزیابی قرار نمی گیرد و از روند بررسی حذف خواهد شد.

مطالعه بیشتر