نقش تیمارهای هورمونی در باززایی گیاهان کامل از ریز نمونههای گیاه جاشیر در شرایط درون شیشه ای

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

The role of hormone treatment on complete Regeneration of Jashir (Prangos ferulacea Lindl) in vitro