اثر عصاره آبی دود گیاهی بر روی جوانه زنی، صفات رشد فیزیولوژیکی و عملکرد پیاز (Allium cepa L.)در شرایط گلخانه ای

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Effect of plant-derived smoke extract on germination, physiological growth traits and yield of Onion (Allium cepa L.) plants under greenhouse conditions