واکنش ترکیبات بیواکتیو میوه برخی از مرکبات به پوشش واکس طی انبارداری

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Response of bioactive compounds in some citrus fruits to wax coating during storage