مطالعه تغییرپذیری صفات ریخت شناسی برنج پس از جهش القایی با اتیل متان سولفونات(EMS) و شناسایی لاین های جهش یافته با پتانسیل عملکرد بالا

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study on ethyl methane sulfonate (EMS)-induced variability in morphological traits of rice and identification of mutant lines with high yield potential