بررسی بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه در زوال درختان سیب در استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

طی چند سال اخیر، خشکیدگی‌های وسیعی در باغ‌های سیب استان کهگیلویه و بویراحمد مشاهده گردید. علایم این بیماری به‌صورت پژمردگی، ضعف عمومی، کم شدن شاخ و برگ‌ها و در برخی خشکیدگی ناگهانی مشاهده شد. به‌منظور جداشازی عامل بیماری، از اوایل بهار تا اواخر تابستان 1387 ضمن شناسایی درختان آلوده از ناحیه بین بافت‌های سالم و آلوده نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها بعد از شستشو با آب لوله و خشک کردن با حوله کاغذی به قطعات کوچک‌تر خرد شدند و روی محیط کشت CMA حاوی آنتی‌بیوتیک دلواسید، آمپی‌سیلین، ریفامپیسین، و PCNB انتقال داده شدند. از بافت آلوده قارچ فیتوفتورا جدا گردید که براساس ویژگی‌های مورفولوژیک و نیاز دمایی پرگنه‌های جدا شده Phytophthora citricola تشخیص داده شد. جدایه‌ها دارای اسپورانجیوم پایدار یک، دو و گاهی سه پاپیلایی بودند. متوسط ابعاد آنها 65/31×8/48 میکرومتر بود. دمای بهینه رشد 25 درجه سانتی‌گراد بود. بیماری‌زایی جدایه‌های این قارچ روی شاخه‌های بریده شده سیب و نهال‌های 5 ماهه سیب اثبات گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of crown and root rot in apple trees decline in Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province, IRAN

چکیده [English]

During past few years, dying of apple trees in apple orchards of in Kohgiluyeh and Boyerahmad Province was observed. The symptoms of this abnormality were accompanied with wilting, general weakness, less growth of tree branches and leaves. Sometimes sudden dying during flowering and fruit harvest. In early spring up to end of summer of 2008, the sampling from collar and crown effected tissues from rotten root of infected trees were taken to isolate the causal agent of disease. Pieces of infected tissues were washed with tap water blotted dry and plated on CMA supplemented with delvocid, ampicilin, rifampicin and PCNB. Phytophthora colonies on the selective medium based on morphological characters produced and temperature requirement, the pathogen was identified as Phytophthora citricola. The sporangia were avoid to spherical, pyriform, with 1, 2 or occasionally with 3 prominent papilla, noncaducous with average dimension of 48.8031.65 . The optimum temperature for growth was 25 °C. P. citricola was pathogenic on 5 month old apple seedlings under greenhouse conditions and on branches of apple in laboratory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytophthora citricola
  • Apple
  • Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad
  • Crown and root rot