بررسی صفات کمی و کیفی اسانس بذر به لیمو(Lippia citriodora)


عنوان مقاله [English]

Identification of essential oil content and composition of Lippia citriodora seed