تعیین آستانه تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی در شش گیاه دارویی


عنوان مقاله [English]

Determination of salinity tolerance threshold in six medicinal plants