بررسی عوامل مولد و همراه شانکر و لکه برگی باکتریایی درختان میوه هسته دار در استان گلستان


عنوان مقاله [English]

Investigation on casual and associated agents with bacterial canker stone fruit trees in Golestan Province