ارزیابی کارایی برخی علف کش ها در کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ در زراعت سیب زمینی(Solanum tuberosum L.)

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficacy of different herbicides for controlling grass and broadleaf weeds in potato (Solanum tuberosum L.)