مطالعه اثر رویشگاه بر میزان برخی از ترکیبات فلاونوئیدی (Tilia platifolia L.) درخت نمدار

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Site effect on some important flavonoid compounds of Linden tree (Tilia platifolia L.)