تعیین مقاومت به شوری در ارقام ماده پسته با کاربرد تلاقیهای کنترل شده

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study of resistance to salinity among controlled crosses of pistachio