مطالعه توارث مقاومت به ویروس موزائیک رگهای گندم با روش دی آلل

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study on the inheritance of wheat streak mosaic virus resistance using diallel cross method