نویسنده = میترا اعلائی
تاثیر باکتری‌های باسیلوس سابتیلیس و باسیلوس ولزنسیس بر تحمل به تنش شوری گل جعفری رقم نارنجی (Tagetes erecta L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22069/jopp.2023.21438.3049

آذر گرایلو؛ میترا اعلائی؛ سید نجم الدین مرتضوی؛ مسعود ارغوانی؛ فهیمه صالحی


بررسی مورفولوژیکی توده های Asparagus azerbaijanensis و اثر تنش خشکی بر رشد گیاهچه های مارچوبه ایرانی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 209-224

10.22069/jopp.2022.19081.2818

عاطفه نمکی؛ زهرا قهرمانی؛ میترا اعلائی؛ طاهر برزگر؛ محمدابراهیم رنجبر نیاکی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی از جمعیت‌های شیرین‌بیان (Glycyrrhiza glabra L.) ایران با استفاده از خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 209-226

10.22069/jopp.2019.15993.2437

قاسم اقلیما؛ محسن ثانی خانی؛ عزیزاله خیری؛ جواد هادیان؛ میترا اعلائی