بررسی تاثیر گیاهان مختلف کود سبز بر میزان ماده آلی و نیتروژن خاک در شرایط شور

نوع مقاله : پژوهشی


عنوان مقاله [English]

Study the effect of different green manure plants on soil organic matter and nitrogen in salinity condition