وقوع بیماری شانکر پوستی گردو و تعیین پراکنش آن در استان‌های شمالی ایران (حاشیه دریای خزر)

نوع مقاله : پژوهشی

چکیده

در سال‌های اخیر بیماری شانکر پوستی گردو در ایران شیوع پیدا کرده است. به‌منظور بررسی پراکنش این بیماری در استان‌های گلستان، مازندران و گیلان، از اوایل تابستان تا اواسط پاییز سال 1383 بیش از 100 نمونه گیاهی مشکوک از تنه و شاخه‌های درختان گردوی دارای علایم شانکر پوستی جمع‌آوری شدند. در مجموع 60 جدایه باکتری از بافت‌های آلوده جدا گردید. باکتری‌های جدا شده کم و بیش خصوصیات فنوتیپی مشابهی داشتند و به‌رغم تفاوت در پروفیل پروتئینی سلول‌های تعدادی از جدایه‌ها، براساس مشخصات مورفولوژیک، بیوشیمیایی و فیزیولوژیک باکتری‌های جدا شده از بافت‌های بیمار،Brenneria nigrifluens  تشخیص داده شدند. این اولین گزارش از وقوع این بیماری در استان‌های گلستان و گیلان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Occurrence and Distribution of Shallow Bark Canker of Walnut Trees in Northern Provinces of Iran

چکیده [English]

In recent years, shallow bark canker of walnut (Juglandis regia L.) trees has become fairly widespread in Iran. To determine the distribution of the disease in Golestan, Mazandaran and Gilan provinces, from early summer to mid-fall seasons of 2004, more than one hundred bark samples were collected from walnut trees showing symptoms of shallow bark canker. Sixty strains of bacteria were isolated from the infected tissues. Strains appeared to be more or less similar in phenotypic characteristics. In spite of some differences in their electrophoretic profiles of whole-cell proteins, on the basis of the results of morphological, biochemical and physiological tests the bacterium was identified as Brenneria nigrifluens (Wilson) Hauben et al., 1998. This is the first report of shallow bark canker of walnut trees in Golestan and Gilan provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gilan
  • Mazandaran
  • Golestan
  • Brenneria nigrifluens