دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-198 
3. تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد و تجمع نیترات در اسفناج (Spinacea oleracea L.)

صفحه 49-68

سیده مریم فلاح مرتضی نژاد؛ غلامعلی Peyvast؛ جمالعلی الفتی؛ بهمن سماک


8. ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم‌های دیپلوئید T. urartu بر اساس داده‌های ریخت شناختی و نشانگرهای RAPD

صفحه 149-166

امیر عزیزیان؛ جواد مظفری؛ بهمن یزدی صمدی؛ علی اکبر شاه نجات بوشهری؛ محمد رضا نقوی


10. ارزیابی تأثیر هگزاکونازول بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیک تحمل به کم‌آبی در دو رقم سویا

صفحه 183-198

مونا پوردهقان؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ فائزه قناتی؛ سمیه کرمی