کلیدواژه‌ها = تنش آبی
تعداد مقالات: 6
1. اثر بیوچار پوسته برنج بر رشد و غلظت عناصر غذایی کم مصرف ریحان مقدس (Ocimum sanctum L.) تحت تنش آبی

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 101-114

10.22069/jopp.2019.14658.2316

صدیقه صفرزاده شیرازی؛ زهرا زیبایی؛ پویا استوار


5. بررسی تاثیر دور آبیاری بر میزان میکوریزای درختان عناب (. Ziziphus jujuba Mill)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 191-202

سعید دقیقی؛ علی تهرانی فر؛ غلامحسین داوری نژاد؛ علی نخعی؛ مهدی جهانی؛ سعید ملک زاده شفارودی