کلیدواژه‌ها = آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان
تعداد مقالات: 4
بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری

دوره 26، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 163-176

10.22069/jopp.2019.15790.2417

مصطفی قاسمی؛ شیوا قاسمی؛ فاطمه السادات حسینی نسب؛ نجمه رضایی


اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 171-189

محسن زواره؛ سمانه اسدی صنم؛ همت الله پیردشتی؛ ابوذر هاشم پور