کلیدواژه‌ها = محیط کشت
افزایش انبوه پایه درون شیشه‌ایی میروبالانC 29 (Prunus cerasifera L.) : یک پایه‌ی رویشی برای میوه-های هسته دار

دوره 26، شماره 3، آبان 1398، صفحه 167-177

10.22069/jopp.2019.15507.2394

زهرا شعبانی؛ بهرام عابدی؛ ابراهیم گنجی مقدم؛ علی تهرانی فر


بهینه‌سازی پینه‌زایی و جنین‌زایی رویشی در دو ژنوتیپ گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata L.)

دوره 23، شماره 3، آبان 1395، صفحه 41-62

10.22069/jopp.2017.8637.1839

الهام سربی؛ علی مرادی؛ اسد معصومی اصل؛ حمیدرضا بلوچی