کلیدواژه‌ها = مقاومت
تعداد مقالات: 6
واکنش تعدادی از ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان به قارچ عامل لکه برگی سپتوریایی

دوره 22، شماره 3، آذر 1394، صفحه 329-335

الهام محمودی؛ اکرم آق مولایی؛ شعبان کیا؛ سعید نصرالله نژاد