کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 11
2. مطالعه کشت مخلوط ردیفی ژنوتیپ‌هادر گندم دوروم(Triticum durum) در شرایط تنش کم آبی

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 179-196

10.22069/jopp.2020.16095.2452

مریم میردورقی؛ علی بهپوری؛ محمدصادق تقی زاده؛ احسان بیژن زاده؛ منوچهر دستفال


3. کاربرد نشانگرهای مورفولوژی و ISSR جهت شناسایی برخی ژنوتیپ‌های چای

دوره 26، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 131-147

10.22069/jopp.2019.15655.2405

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ کوروش فلک‌رو؛ صنم صفایی چایی‌کار؛ سمر رمزی؛ احسان کهنه


4. ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 103-116

10.22069/jopp.2017.12679.2142

الهام مردانلو؛ مسعود(اشکبوس) دهداری؛ اسد معصومی اصل؛ امین میرشکاری


6. ارزیابی تحمل به تنش رطوبتی در اکوتیپ‌های زیره سبز با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 185-204

10.22069/jopp.2017.8705.1847

بهزاد صفری؛ سیدمحمدمهدی مرتضویان؛ سیداحمد سادات نوری؛ بهروز فوقی


7. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های لیمو اسیدی (Citrus aurantifolia Swingle) ایران بر پایه نشانگر AFLP

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 81-96

10.22069/jopp.2017.9336.1892

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ یوسف حمیداوغلی؛ بهروز گلعین؛ عاطفه صبوری


8. بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 172-192

رضا موسی زاده؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ علی مختاریان


10. بررسی صفات زراعی و عملکرد ژنوتیپ های امید بخش گندم نان در منطقه زنجان

دوره 19، شماره 2، پاییز 1391، صفحه 1-16

پیام اصلانی؛ علی فرامرزی؛ مسعود کامل شیخ رجه؛ حمید باقری