نمایه نویسندگان

آ

 • آروئی، حسین تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]

ا

 • ابراهیمی، محبوبه بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 189-198]
 • احمدپور، سوسن اثر روش ‏های مختلف پرایمینگ بذر بر صفات جوانه‌زنی سیاه دانه (Nigella sativa) در شرایط تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 1-26]
 • اسماعیل زاده بهابادی، صدیقه اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 111-128]
 • امینی، فریبا تاثیر سالیسیلیک اسید بر تجمع اسمولیتهای آلی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه قره داغ (Nitraria shoberi L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 177-188]
 • اولیایی، حمیدرضا تأثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 23-44]

ب

 • باقرزاده، علی بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 189-198]
 • بیان، منصوره تاثیر سالیسیلیک اسید بر تجمع اسمولیتهای آلی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه قره داغ (Nitraria shoberi L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 177-188]
 • بحرینی، معصومه تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • بلوچی، حمیدرضا اثر روش ‏های مختلف پرایمینگ بذر بر صفات جوانه‌زنی سیاه دانه (Nigella sativa) در شرایط تنش شوری [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 1-26]

پ

 • پاسبان اسلام، بهمن بررسی برخی شاخص‌های فیزیولوژیک، عملکرد دانه و اجزای عملکرد ارقام کلزا تحت تاثیر تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 149-162]
 • پیام نور، وحیده بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 159-168]
 • پسرکلو، سکینه تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]

ت

 • تاجیک جلالی، احسان اله تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • تاجیک قنبری، محمدعلی شناسایی و تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی و مرکزی ایران [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 27-48]
 • تورانی، محمود بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]

ث

 • ثنایی نژاد، حسین تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]

ح

 • حیدری، مریم اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 101-116]
 • حمیدی، حسن تأثیر رژیم‏های مختلف آبیاری و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 65-82]

خ

 • خادم پیر، محمد بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • خرمدل، سرور بررسی تأثیر تراکم‌های بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه داروئی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 83-100]

ر

 • رحیمیان، حشمت الله شناسایی و تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی و مرکزی ایران [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 27-48]
 • رییسی، فایز اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 101-116]
 • رمضانپور، سیده ساناز تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]

ز

 • زارع، حسین تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]
 • زینلی، ابراهیم بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • زینلی، ابراهیم تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]

س

 • ساردویی نسب، سمیه بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 145-158]
 • سیاه مرگویی، مهندس بررسی تأثیر تراکم‌های بوته و مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه داروئی همیشه بهار (Calendula officinalis L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 83-100]
 • سبحانی، علی رضا تأثیر رژیم‏های مختلف آبیاری و مقادیر پتاسیم بر خصوصیات کیفی سیب زمینی در شرایط آب و هوایی مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 65-82]
 • ستایش مهر، زهرا اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.) [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 111-128]
 • سلطانی، افشین بررسی روابط آلومتریک بین سطح برگ و صفات رویشی در باقلا (Vicia faba L.) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 1-22]
 • سلطانی، افشین تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • سلطانلو، حسن تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]

ش

 • شریفی، مظفر افزایش تولید پودوفیلوتوکسین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در کشت سلول Linum album توسط متیل جاسمونات [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 163-176]

ص

 • صالحی، بهنام بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 189-198]
 • صالح نیا، نسرین تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]
 • صبوری، حسین بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 145-158]

ع

 • عباسی، واله شناسایی و تنوع ژنتیکی جدایه‌هایPseudomonas syringae pv. syringae عامل شانکر باکتریایی درختان میوه هسته‌دار در چند استان شمالی و مرکزی ایران [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 27-48]
 • عباسی مقدم، احمد ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه‌ای وگلخانه ای [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 117-132]
 • عجم نوروزی، حسین تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]
 • عروجعلیان، فاطمه تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • عزیزی، مجید تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • عسکری، مهری تاثیر سالیسیلیک اسید بر تجمع اسمولیتهای آلی و فعالیت آنتیاکسیدانی گیاه قره داغ (Nitraria shoberi L.) در شرایط تنش خشکی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 177-188]
 • علیزاده، مهدی بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 159-168]

ف

 • فخاری، صفیه افزایش تولید پودوفیلوتوکسین و فعالیت آنزیم فنیل آلانین آمونیالیاز در کشت سلول Linum album توسط متیل جاسمونات [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 163-176]
 • فرجی، هوشنگ تأثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 23-44]
 • فریدونی، محمد جواد تأثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 23-44]
 • فلاح، سیف اله اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 101-116]

ق

 • قاسمی، کیمیا اثر کودهای اوره و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی اسفرزه ( Plantago ovate Frosk) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 101-116]
 • قاسمی، محسن بررسی اثر مقادیر مختلف کود آلی اسید هیومیک بر کیفیت و کمیت ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersium esculantium) [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 189-198]
 • قاسمی بزدی، کمال بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 159-168]
 • قاسم خانی، مرجان بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 145-158]
 • قائمی، مرجان تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]

ک

 • کیا، شعبان تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • کلاته عربی، مهدی تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]

م

 • محمدی نژاد، قاسم بررسی تنوع آللی نشانگرهای ریزماهواره ناحیه QTL کنترل‌کننده تحمل به شوری در ارقام برنج ایرانی [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 145-158]
 • میرکریمی، حمیدرضا ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه‌ای وگلخانه ای [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 117-132]
 • میرمصطفایی، سمیه تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 133-144]
 • مظفری، جواد ارزیابی مقاومت شش ژنوتیپ سیب زمینی نسبت به بیماری لکه موجی ناشی از بیمارگر قارچی Alternaria tenuissima و Alternaria allternata در شرایط درون شیشه‌ای وگلخانه ای [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 117-132]

ن

 • نصراله نژاد قمی، علی اصغر تجزیه ژنتیکی مقاومت به بیماری سفیدک پودری در برخی ژنوتیپ‌های جو [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 49-70]
 • نصیری محلاتی، مهدی تخمین عملکرد گندم آبی بوسیله تصاویر ماهواره لندست در برخی از مزارع شهرستان مشهد [دوره 20، شماره 4، 1392، صفحه 45-64]
 • نظری، جمیله بهینه‌سازی تیمارهای سترون‌سازی جهت کشت درون شیشه‌ای دو گونه مختلف درخت توس (‏Betula sp‏)‏ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 159-168]
 • نه بندانی، علیرضا تأثیر روش تهیه بستر بذر و کاشت بر مصرف انرژی در تولید گندم درکردکوی‬ [دوره 20، شماره 3، 1392، صفحه 71-90]