نویسنده = همت الله پیردشتی
به کارگیری الگوریتم ادغام مکانی-زمانی در استخراج شاخص های طیفی گیاه در مراحل رشد برنج (مورد مطالعه: شمال شهرستان ساری)

دوره 29، شماره 2، تیر 1401، صفحه 79-99

10.22069/jopp.2022.18887.2787

فاطمه جعفری صیادی؛ محمدعلی غلامی سفیدکوهی؛ همت الله پیردشتی؛ مجتبی خوش روش


اثر افزایش دمای هوا در مرحله پر شدن دانه بر میزان تبدیل و ضایعات برنج سفید در شرایط اقلیمی مازندران

دوره 28، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-15

10.22069/jopp.2021.14824.2324

ناهید فتحی؛ همت الله پیردشتی؛ مرتضی نصیری؛ اسماعیل بخشنده


اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

دوره 26، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-20

10.22069/jopp.2019.13284.2196

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت الله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان


مطالعه خصوصیات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L) در واکنش به تنش شوری تحت تاثیر همزیستی با قارچ Piriformospora indica

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-19

10.22069/jopp.2018.11244.2041

معصومه خالوندی؛ محمدرضا عامریان؛ همت الله پیردشتی؛ مهدی برادران فیروزآبادی؛ احمد غلامی


ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری

دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 101-117

10.22069/jopp.2017.12254.2110

ارسطو عباسیان؛ علی نخ زری مقدم؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم غلامعلی پورعلمداری


ارزیابی سلامت بوم‌نظام‌های زراعی کلزا در شهرستان گرگان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دوره 24، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-12

10.22069/jopp.2018.13167.2186

سحر جنتی عطایی؛ همت الله پیردشتی؛ حسین کاظمی؛ معصومه یونس آبادی


کمی سازی پاسخ رشد رویشی و مؤلفه های فلورسانس کلروفیل گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) به غلظت کادمیوم در خاک

دوره 23، شماره 2، تیر 1395، صفحه 165-185

یاسر یعقوبیان؛ سید عطاءالله سیادت؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ همت اله پیردشتی


اثر سدیم نیتروپروساید (SNP) بر برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی گیاهچه‌های جو (Hordeum vulgare L. cv. Sahar) در تنش شوری

دوره 21، شماره 3، آذر 1393، صفحه 171-189

محسن زواره؛ سمانه اسدی صنم؛ همت الله پیردشتی؛ ابوذر هاشم پور