دوره و شماره: دوره 21، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-210 
اثر گیاهان پوششی بر خصوصیات علف‌های هرز و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.)

صفحه 21-41

افسانه امین غفوری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ سرور خرم دل


تاثیر کودهای آلی بر شاخص‌های رشد، جذب عناصر غذایی و میزان اسانس در گیاه دارویی نعناع سبز (Mentha spicata L)

صفحه 63-80

بهروز اسماعیل پور؛ زهرا کیانی؛ جواد هادیان؛ علی اشرف سلطلانی؛ سولماز فتح العلومی


بهینه سازی باززایی مستقیم و با واسطه پینه جاتروفا (Jatropha curcus) به روش اندام‌زایی درون شیشه ای

صفحه 117-134

مهناز اقدسی؛ فاطمه فخرالدین نژاد فخرالدین نژاد؛ کامبیز مشایخی؛ مهناز خلفی


بررسی چندشکلی ژنوتیپ‌های مرکبات با استفاده از نشانگر مولکولی رپید

صفحه 165-178

هاجر عابدین پور؛ غلامعلی رنجبر؛ نادعلی بابائیان جلودار؛ بهروز گلعین


بررسی تنوع ژنتیکی برخی ارقام انگور بر اساس صفات مورفولوژیک

صفحه 172-192

رضا موسی زاده؛ غلامحسین داوری نژاد؛ محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ علی مختاریان