دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-204 
اثر همزیستی Piriformospora indica بر عملکرد کنگرفرنگی در شرایط تنش شوری و کم‌آبی

صفحه 37-57

10.22069/jopp.2017.9640.1910

شیوا رحیمی تنها؛ عظیم قاسم نژاد؛ ولی ا.. بابایی زاد؛ محمد زمان علاالدین


تاثیر بذر و پیش‌تیمار آن بر عملکرد و صفات دو رقم پیاز خوراکی (Allium cepa L.)

صفحه 75-96

10.22069/jopp.2017.9873.1929

موسی ایزدخوان شیشوان؛ مهدی تاج بخش شیشوان؛ بهمن پاسبان اسلام؛ جلال جلیلیان