دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-203 
بررسی اثر تغییرات عملکرد محصولات پاییزه دیم بر مزیت نسبی و سودآوری اجتماعی .

صفحه 39-55

10.22069/jopp.2022.20080.2925

صفورا جافرنوده؛ افشین سلطانی؛ رامتین جولایی؛ شهرزاد میرکریمی؛ ابراهیم زینلی


کاربرد قارچ های همزیست در کاهش اثرات سمی کروم در گیاه کاهو در شرایط هیدروپونیک

صفحه 57-75

10.22069/jopp.2023.20334.2946

زهرا مجنونی هریس؛ رسول آذرمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ بهروز اسماعیل پور؛ علی شاهی قره لر


تولید قارچ داروییBoud. Ganoderma resinaceum روی ضایعات کشاورزی و بررسی پلی ساکارید کل و عملکرد

صفحه 139-162

10.22069/jopp.2022.20608.2964

محبوبه پودینه؛ بهناز یوسف شاهی؛ داریوش رمضان؛ مهدی آران؛ عبدالرحمن رحیمیان بوگر؛ محمود توکلی


تأثیر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری

صفحه 163-182

10.22069/jopp.2023.20675.2970

سیده الهام فرهنگ جو؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ بابک باباخانی