دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-190 
بررسی تأثیر شدت و کیفیت نورهای LED بر باززایی و رشد درون شیشه‌ای گیاه زنبق مردابی (Iris pseudacorus)

صفحه 1-20

10.22069/jopp.2022.20164.2929

مهسا احدزاده؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر؛ علی شاهی قره لر؛ محمد حسن زاده


بررسی دینامیک حرکت دانه‌گرده و ارتباط آن با بارآوری درختان پسته

صفحه 57-77

10.22069/jopp.2023.21073.3015

مهدی شریفانی؛ محمد اسماعیلی؛ بنیامین ترابی؛ امیر احمد دهقانی؛ علی اکبر عوض آبادیان؛ حسین حکم آبادی