دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-143 
اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی

صفحه 73-86

10.22069/jopp.2018.13770.2233

حدیث حسنوند؛ عطاء اله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ عادل پشتدار