دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-243 
4. ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک

صفحه 47-58

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی


9. پارامتر‌های فیزیولوژیک گیاه کنجد تحت تاثیر تنش شوری و افزایش غلظت دی‌اکسید کربن

صفحه 115-126

اصغر رحیمی؛ مهشید اخلاص پور؛ شهاب مداح حسینی؛ احمد تاج ابادی پور


11. مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR

صفحه 143-155

میترا رازی؛ محمد اسماعیل امیری؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ پدرو مارتینز گومز


12. تاثیر پلی‌آمین‌ها بر پاسخ‌های آنتی‌اکسیدانی گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) در شرایط تنش خشکی

صفحه 157-171

ژیلا توپچی خسروشاهی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ کاظم قاسمی گلعذانی؛ روح اله متفکر آزاد


15. واکنش بذرهای پرایمینگ شده کلزا در پاسخ به دماهای مختلف

صفحه 215-227

محسن ملک؛ بنیامین ترابی؛ فرشید قادری فر؛ حمیدرضا صادقی پور