کلیدواژه‌ها = اجزای عملکرد
تعداد مقالات: 7
1. اثر تلقیح باکتری Rhizobium leguminosarum در ترکیب با سطوح مختلف جمعیت باکتری Peseudomonas fluorescens بر برخی صفات کمی باقلا (Vicia faba)

دوره 27، شماره 1، بهار 1399، صفحه 223-241

10.22069/jopp.2020.16146.2460

فهیمه وحدت پور؛ حسین آرویی؛ خدایار همتی؛ بهنام کامکار؛ فاطمه شیخ


3. اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 73-86

10.22069/jopp.2018.13770.2233

حدیث حسنوند؛ عطاء اله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ عادل پشتدار