کلیدواژه‌ها = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 14
ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک

دوره 26، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 47-58

10.22069/jopp.2019.14351.2288

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی


آنالیز رشد و صفات کیفی کدو تخم کاغذی (Cucurbita pepo L) تحت تاثیر کاربرد کود‌های آلی و شیمیایی

دوره 23، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 131-155

سید حمزه حسینی حسینی؛ سعید یوسف زاده؛ سرجی یریتسایان؛ خدایار همتی


تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و بار میکروبی نعناع فلفلی

دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 133-144

سمیه میرمصطفایی؛ مجید عزیزی؛ معصومه بحرینی؛ حسین آروئی؛ فاطمه عروجعلیان


تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر آنغوزه (Ferula assafoetida)

دوره 19، شماره 3، آذر 1391، صفحه 193-202

مصطفی زنگوئی؛ سهیل پارسا؛ سهراب محمودی؛ مجید جامی الاحمدی