موضوعات = گیاهان دارویی
مطالعه برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاه شیرتیغک (Sonchus arvensis L.) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22069/jopp.2023.21053.3012

فریبا قادری؛ بابک عبدالهی مندولکانی


ویژگی‌های روزنه‌ای، فلورسانس کلروفیل و پاسخ‎های فیزیولوژیک و فیتوشیمیایی سه رقم گل گندم (Centaurea cyanus) به تابش پرتو فرابنفش آ و ب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22069/jopp.2023.20703.2975

مهدی رستگار؛ حسن مومیوند؛ عبدالحسین رضایی نژاد؛ علیرضا شایگانفر


القای تغییرات مورفو-فیزیولوژی و بیوشیمیایی در گیاه مریم گلی (Salvia officinalis L.) توسط دستورزی طیف‌ نور

دوره 30، شماره 3، مهر 1402، صفحه 101-121

10.22069/jopp.2022.20733.2977

مهدی مرادی؛ حسین آرویی؛ بهرام عابدی؛ ساسان علی نیایی فرد؛ کمال قاسمی بزدی


بررسی کاربرد نانوکود آهن و روی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه بالنگو (Lallemantia royleana Benth)

دوره 30، شماره 3، مهر 1402، صفحه 197-216

10.22069/jopp.2023.21094.3018

عقیل مددی پایین رودپشتی؛ وحید اکبرپور؛ محمدعلی بهمنیار؛ محبوبه آشناور


تولید قارچ داروییBoud. Ganoderma resinaceum روی ضایعات کشاورزی و بررسی پلی ساکارید کل و عملکرد

دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 139-162

10.22069/jopp.2022.20608.2964

محبوبه پودینه؛ بهناز یوسف شاهی؛ داریوش رمضان؛ مهدی آران؛ عبدالرحمن رحیمیان بوگر؛ محمود توکلی


تاثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی گونه های گل سوسن

دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-65

10.22069/jopp.2022.19771.2899

رضوان احدی راد؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر؛ نورالدین ایزدی


ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک

دوره 26، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 47-58

10.22069/jopp.2019.14351.2288

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی


بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 123-140

10.22069/jopp.2019.14474.2295

احمدرضا دهقانی تفتی؛ سهراب محمودی؛ معصومه صالحی؛ حسینعلی علیخانی


ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris)

دوره 25، شماره 3، آذر 1397، صفحه 83-99

10.22069/jopp.2018.14109.2267

فرهاد حبیب زاده؛ سعید حضرتی؛ بهور اصغری؛ مجید غلامحسینی؛ محمدجواد نیکجویان


بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گشنیز بومی ایران

دوره 25، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 67-82

10.22069/jopp.2018.12974.2169

امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی