موضوعات = گیاهان دارویی
تعداد مقالات: 39
1. ارزیابی کارآیی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در برآورد عملکرد اسانس گیاه مرزه تابستانه بر اساس ویژگی های زودیافت خاک

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-58

10.22069/jopp.2019.14351.2288

حسین صبوری فرد؛ عظیم قاسم نژاد؛ خدایار همتی؛ ابوطالب هزارجریبی؛ محمودرضا بهرامی


4. بررسی اثر تنش شوری و ریزسازواره‌های خاکزی بر میزان جذب عناصر معدنی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata Forsk.)

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-140

10.22069/jopp.2019.14474.2295

احمدرضا دهقانی تفتی؛ سهراب محمودی؛ معصومه صالحی؛ حسینعلی علیخانی


10. ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 83-99

10.22069/jopp.2018.14109.2267

فرهاد حبیب زاده؛ سعید حضرتی؛ بهور اصغری؛ مجید غلامحسینی؛ محمدجواد نیکجویان


11. مطالعه تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات و تجزیه علیت توده های سیاه دانه (.Nigella sativa L)

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-12

10.22069/jopp.2018.12268.2111

محمود قربان زاده نقاب؛ محمد زارع مهرجردی


12. بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گشنیز بومی ایران

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 67-82

10.22069/jopp.2018.12974.2169

امیر قلی زاده؛ حمید دهقانی؛ مصطفی خدادادی


17. اثرات محلول پاشی سدیم نیترو پروساید بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و عملکرد ماده موثره ماریتیغال تحت تنش خشکی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 93-110

10.22069/jopp.2017.12834.2155

اسماعیل زنگانی؛ سعید زهتاب سلماسی؛ بابک عندلیبی؛ عباسعلی زمانی


18. بررسی پراکنش و تنوع فیتوشیمیایی گونه های دارویی رز (Rosa spp.) در شمال غرب ایران

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-45

10.22069/jopp.2017.12057.2100

بهمن حسینی؛ شهلا شامه؛ ابوالفضل علیرضالو


21. تخمین دماهای کاردینال جوانه‌زنی بذرگل‌مغربی (Oenothera biennis L.) با استفاده از مدل‌های رگرسیون غیرخطی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 11-24

10.22069/jopp.2017.11322.2051

منوچهر شهبازی؛ قربانعلی نعمت زاده؛ احد یامچی؛ ناصر باقرانی


23. اثرات تنش کم‌آبی در واکنش به زئولیت، ورمی‌کمپوست و کود نیتروژن بر تعدادی از صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شنبلیله

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 71-87

10.22069/jopp.2016.11905.2088

سید علی محمد مدرس ثانوی؛ ابوالفضل باغبانی آرانی؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ علی مختصی بیدگلی


24. ارزیابی تحمل به تنش کم آبی در تعدادی از توده‌های سیاه‌دانه

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 103-116

10.22069/jopp.2017.12679.2142

الهام مردانلو؛ مسعود(اشکبوس) دهداری؛ اسد معصومی اصل؛ امین میرشکاری


25. مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-76

10.22069/jopp.2017.10923.2029

پریا بویری ده شیخ؛ محمد محمودی سورستانی؛ مریم ذوالفقاری؛ نعیمه عنایتی ضمیر