دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-227 
بررسی تغییرات رشدی و تغذیه‌ای چهار پایه‌ی‌ جنس پرونوس (Prunus sp) تحت تنش خشکی

صفحه 141-157

10.22069/jopp.2021.18120.2683

شیرین نصراله پور مقدم؛ غلامرضا ربیعی؛ بهروز شیران؛ حبیب الله نوربخش؛ رودابه راوش


آنالیز چند متغیره ویژگی های فنوتیپی در تعدادی از گونه های گلابی (.Pyrus spp)

صفحه 177-194

10.22069/jopp.2021.18266.2701

امید اسدالهی؛ عبداله احتشام نیا؛ سید حسام الدین حجازی؛ حمید عبدالهی