کلیدواژه‌ها = پرولین
تأثیر اسیدسالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه برنج (Oryza sativa L.) تحت تنش شوری

دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 163-182

10.22069/jopp.2023.20675.2970

سیده الهام فرهنگ جو؛ سارا سعادتمند؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ فرزانه نجفی؛ بابک باباخانی


تاثیر تنش خشکی بر ویژگی‌های مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برخی گونه های گل سوسن

دوره 30، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 49-65

10.22069/jopp.2022.19771.2899

رضوان احدی راد؛ یونس پوربیرامی هیر؛ اسماعیل چمنی؛ حسن ملکی لجایر؛ نورالدین ایزدی


اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری

دوره 27، شماره 3، آذر 1399، صفحه 97-113

10.22069/jopp.2020.16589.2512

رستم یزدانی بیوکی؛ حمید سودائی زاده؛ میلاد دوست حسینی


تأثیر سطوح مختلف خشکی در برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک به‌منظور انتخاب متحمل‌ترین پایه انگور

دوره 27، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 41-56

10.22069/jopp.2020.15230.2369

پگاه بحرانی؛ علی عبادی؛ ذبیح اله زمانی؛ محمد رضا فتاحی مقدم


بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژی گیاه به‌لیمو (citriodora Lippia) تحت تنش شوری

دوره 26، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 163-176

10.22069/jopp.2019.15790.2417

مصطفی قاسمی؛ شیوا قاسمی؛ فاطمه السادات حسینی نسب؛ نجمه رضایی


بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 141-154

10.22069/jopp.2019.14476.2297

اسماعیل چمنی؛ سعیده حسینی نیاری؛ حسن ملکی لجایر؛ یونس پوربیرامی هیر؛ موسی ترابی گیکلو


تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 169-183

10.22069/jopp.2019.14493.2300

سید مرتضی زاهدی؛ زهرا سادات عسگریان؛ رحمت اله غلامی؛ فرهاد کرمی


بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی

دوره 25، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-13

10.22069/jopp.2018.13521.2220

سیده آزاده علینقی مداح؛ عبداله حاتم زاده؛ احد یامچی؛ رضا محمدی


اثر آب شور رقیق‌شده بر برخی خصوصیات رویشی و فیزیولوژیکی نهال انار رقم ملس یزدی

دوره 24، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-11

10.22069/jopp.2017.11193.2038

ولی سلطانی؛ اعظم جعفری؛ کاظم کمالی؛ محمدرضا وظیفه شناس


اثر تنش شوری بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه گشنیز (Coriandrum sativum L.)

دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 111-128

زهرا ستایش مهر؛ صدیقه اسماعیل زاده بهابادی