موضوعات = باغبانی
بررسی تنوع ژنتیکی گلایول‌های بومی ایران با نشانگرهای مولکولی ISSR و IRAP

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22069/jopp.2023.21288.3038

محمد نظربیگی؛ زینب روئین؛ عاطفه صبوری


ارزیابی کاربرد توأم اکسین وعناصرغذایی جهت انگیزش تولید ریشه در قلمه برگ نو ژاپنی(Ligustrum lucidum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22069/jopp.2023.20769.2980

سیده مجیده محمدنژاد گنجی؛ حسین زارعی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ وحید اکبرپور


بررسی اثرات منابع مختلف نیتروژن بر شاخص‌های زراعی- اقلیمی، عملکرد و کارایی مصرف منابع در سیب‌زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22069/jopp.2024.22186.3120

عبدالستار دارابی؛ محمدرضا رفیع؛ شهرام امیدواری


تاثیر تنک شیمیایی و دستی خوشه بر برخی خصوصیات کمی و کیفی میوه خرمای رقم استعمران

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 137-152

10.22069/jopp.2023.21255.3032

نوراله معلمی؛ اسمعیل خالقی؛ مژده رضازاده کاوری


تعدیل میزان پرولین برگ و ریشه گل محمدی در پاسخ به هورمون اسید سالسیلیک و اسید جاسمونیک تحت تنش خشکی

دوره 30، شماره 4، دی 1402، صفحه 171-190

10.22069/jopp.2024.21547.3063

مینا خرمی مقدم؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ عظیم قاسم نژاد؛ تاتیانا ساوچنکو


کاربرد قارچ های همزیست در کاهش اثرات سمی کروم در گیاه کاهو در شرایط هیدروپونیک

دوره 30، شماره 2، تیر 1402، صفحه 57-75

10.22069/jopp.2023.20334.2946

زهرا مجنونی هریس؛ رسول آذرمی؛ علی اکبر شکوهیان؛ بهروز اسماعیل پور؛ علی شاهی قره لر


پاسخ فیزیولوژی و بیوشیمیایی نهال سه رقم انگور بی‌دانه‌سفید، یاقوتی و چفته به تنش خشکی

دوره 26، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-13

10.22069/jopp.2019.7492.1693

علی عبادی؛ رضا سوخت سرایی؛ سید علی رضا سلامی؛ پریسا حاجی احمد


بررسی اثر فصل قلمه‌گیری، بستر کشت و شیره نارگیل بر ریشه‌زایی قلمه‌های ارس مای مرز

دوره 26، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 15-28

10.22069/jopp.2019.13783.2235

ملیحه آب شاهی؛ بهمن زاهدی؛ حسین زارعی؛ عبدالحسین رضایی نژاد


مکان‌یابی ارتباطی صفات پومولوژیک انگور (Vitis vinifera L.) با استفاده از نشانگرهای ISSR

دوره 26، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 143-155

10.22069/jopp.2019.14866.2328

میترا رازی؛ محمد اسماعیل امیری؛ رضا درویش زاده؛ حامد دولتی بانه؛ پدرو مارتینز گومز


بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 141-154

10.22069/jopp.2019.14476.2297

اسماعیل چمنی؛ سعیده حسینی نیاری؛ حسن ملکی لجایر؛ یونس پوربیرامی هیر؛ موسی ترابی گیکلو


اثر سدیم نیتروپروساید بر صفات رشدی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی سیب زمینی رقم آگریا تحت تنش شوری در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 155-167

10.22069/jopp.2019.14488.2299

ژیلا محمدی؛ علیرضا مطلبی آذر؛ فریبرز زارع نهندی؛ علیرضا تاری نژاد؛ غلامرضا گوهری


تاثیر محلول پاشی 24- اپی‌براسینولید بر رشد و عملکرد توت‌فرنگی رقم کاماروزا تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک

دوره 26، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 169-183

10.22069/jopp.2019.14493.2300

سید مرتضی زاهدی؛ زهرا سادات عسگریان؛ رحمت اله غلامی؛ فرهاد کرمی


بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی

دوره 25، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 1-13

10.22069/jopp.2018.13521.2220

سیده آزاده علینقی مداح؛ عبداله حاتم زاده؛ احد یامچی؛ رضا محمدی


ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون

دوره 25، شماره 3، آذر 1397، صفحه 41-54

10.22069/jopp.2018.13841.2243

مهدی علیزاده؛ طاهره یونس آبادی؛ اسماعیل سیفی؛ مرتضی صادقی


بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات

دوره 25، شماره 3، آذر 1397، صفحه 69-82

10.22069/jopp.2018.14084.2263

اسماعیل مقبلی دامنه؛ روح الله فتاحی؛ بهزاد قربانی؛ غلامرضا ربیعی؛ صمد اسفندیاری