نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، پژمان اثر زمآن‌های مایه‌کوبی و غلظت‌های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]
 • آقائی، کیوان اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]

ا

 • ارزانی، احمد ارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی‌ اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 133-143]
 • اسفندیاری، صمد بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • اسکندری، علی ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]
 • اصغری، بهور ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • اصغری، حمیدرضا اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-61]
 • اصغری پور، محمد رضا اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی‌دانه در سال آور [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • اکبرپور، وحید تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 67-84]
 • ایمانی، علی اثر محلول‌پاشی عناصر پرمصرف، کم‌مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم‌های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 33-47]
 • امینی فرد، محمد حسین مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 153-165]

ب

 • بابائی زاد، ولی اله ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و ویژگی‏های دارویی گیاه پریلا(Perilla frutscens) در تیمارهای حاصلخیزی خاک در مشهد اردهال و سن‌سن شهرستان کاشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 99-117]
 • بخشنده، عبدالمهدی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • بهدانی، محمد علی مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 153-165]
 • بهنامیان، مهدی بهینه‌سازی ریزازدیادی گیاه دارویی تجاری استویا (Stevia rebaudiana) از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه رأس شاخه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 27-40]

پ

 • پیردشتی، همت الله ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • پیردشتی، همت الله ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و ویژگی‏های دارویی گیاه پریلا(Perilla frutscens) در تیمارهای حاصلخیزی خاک در مشهد اردهال و سن‌سن شهرستان کاشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 99-117]
 • پشتدار، عادل اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • پهلوانی، محمد هادی اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]

ج

 • جلالی هنرمند، سعید تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تأثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 101-117]
 • جهان بین، کامبیز اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-61]
 • جهانگیرزاده خیاوی، شاهین مطالعه تنوع کلروپلاستی برخی ژنوتیپ‌های سیب شمال غرب ایران در مقایسه با برخی ژنوتیپ‌های البرز مرکزی، ارقام و پایه‌های تجاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • جوانمرد، عبداله تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 85-99]

ح

 • حاتم زاده، عبداله بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 1-13]
 • حاجی امیری، ابو المحسن اثر کسر آبیاری تنظیم شده بر ویژگی‌های رویشی، میوه‌شناختی و عملکردی زیتون رقم آمفی‌سیس [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 63-72]
 • حامدی سرکمی، فرزانه اثر پوشاندن میوه قبل از برداشت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت انار رقم شیشه کب [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • حبیب زاده، فرهاد ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • حسینی، بهمن بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 119-137]
 • حسن زاده، کیانوش تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن (طبیعی و آون) بر زمان خشک کردن و برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 137-143]
 • حسنوند، حدیث اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • حضرتی، سعید ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]

خ

 • خاتمی، معصومه اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده‌های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم‌آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 119-132]
 • خیاط، مهدی اثر پوشاندن میوه قبل از برداشت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت انار رقم شیشه کب [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • خدادادی، مصطفی بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گشنیز بومی ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 67-82]
 • خرم دل، سرور ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • خرم دل، سرور اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 125-140]
 • خزاف مقدم، فهیمه اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • خوشخوی، مرتضی اثر زمآن‌های مایه‌کوبی و غلظت‌های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]

د

 • درزی، عبدالله واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • دژستان، سارا بهینه‌سازی ریزازدیادی گیاه دارویی تجاری استویا (Stevia rebaudiana) از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه رأس شاخه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 27-40]
 • دشتی، فرشاد تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمایی دانهال پیاز (Allium cepa L.) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 119-135]
 • دلشاد، مجتبی تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمایی دانهال پیاز (Allium cepa L.) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 119-135]
 • دهقانی، حمید بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گشنیز بومی ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 67-82]

ر

 • رائینی، محمود تاثیر مالچ پلاستیکی قرمز بر ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ارقام مختلف توت فرنگی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 13-25]
 • ربیعی، غلامرضا بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • رحیم ملک، مهدی ارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی‌ اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 133-143]
 • رسایی، بهنوش تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تأثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 101-117]
 • رسولی، سیده فاطمه اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-61]
 • رمرودی، محمود اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده‌های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم‌آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 119-132]
 • رمضان، داریوش ارزیابی مقادیر مختلف آب آبیاری بر برخی از ویژگی های رویشی و زایشی خربزه توده بومی سوسکی سبز پیوندی و غیر پیوندی تحت سیستم آبیاری قطره ای [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • رمضانپور، سیده ساناز ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]

ز

 • زارع، امین اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی‌دانه در سال آور [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • زارعی، حسین ریشه‌زایی قلمه های ساقه پیچ امین الدوله (Lonicera japonica L.) تحت تیمار ترکیبات طبیعی و شیمیایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 83-97]
 • زارعی، مهسا بهینه‌سازی ریزازدیادی گیاه دارویی تجاری استویا (Stevia rebaudiana) از طریق کشت درون شیشه‌ای ریزنمونه رأس شاخه [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 27-40]
 • زارع مهرجردی، محمد مطالعه تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات و تجزیه علیت توده های سیاه دانه (.Nigella sativa L) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • زعفریان، فائزه تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 67-84]
 • زینلی نژاد، خلیل ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]

ژ

 • ژو، گوئیشنگ تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تأثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 101-117]

س

 • سیادت، عطاء اله اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • سیاه مرگویی، آسیه امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 141-153]
 • سیفی، اسماعیل ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]

ش

 • شاکری، علیرضا اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • شاکری، معصومه مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 153-165]
 • شریفانی، محمد مهدی اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • شکاری، فریبرز تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 85-99]
 • شیوخی سوغانلو، سعید تاثیر مالچ پلاستیکی قرمز بر ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی ارقام مختلف توت فرنگی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 13-25]

ص

 • صیادی آذر، زهرا تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 85-99]
 • صادق، مریم تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 67-84]
 • صادقی، مرتضی ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • صبوری، حسین ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]

ط

 • طباطبایی، سید جلال مطالعه تاثیر هورمون جیبرلیک‌اسید و وزن بنه بر صفات رویشی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 153-165]

ع

 • عاشورپور، معصومه مطالعه تنوع کلروپلاستی برخی ژنوتیپ‌های سیب شمال غرب ایران در مقایسه با برخی ژنوتیپ‌های البرز مرکزی، ارقام و پایه‌های تجاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]
 • عامریان، معصومه تاثیر سطوح مختلف سلنیوم و نیتروژن بر برخی ویژگی‌های رشدی و بیوشیمایی دانهال پیاز (Allium cepa L.) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 119-135]
 • عباسی، امین تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر تغییرات فیتو هورمونی و جذب عناصر غذایی در دورهای مختلف آبیاری سورگوم [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 85-99]
 • عباسیان، ارسطو ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • عباسی سورکی، علی اثر رقابت گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و شنبلیله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • علیزاد، لیلا اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • علیزاده، مهدی اثر زمان برداشت و دوره انبارداری بر برخی خصوصیات کیفی میوه و بررسی رابطه همبستگی این صفات با مقدار عناصر کلسیم و پتاسیم بافت میوه درارقام کیوی ابوت و هایوارد [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • علیزاده، مهدی ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]
 • علینقی مداح، سیده آزاده بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 1-13]
 • عمادی، مصطفی تاثیر منابع کودی بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی رزماری(Rosmarinus officinalis L.) در رقابت با علف-های هرز [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 67-84]

غ

 • غلامی، رحمت اله اثر کسر آبیاری تنظیم شده بر ویژگی‌های رویشی، میوه‌شناختی و عملکردی زیتون رقم آمفی‌سیس [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 63-72]
 • غلامحسینی، مجید ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • غلامعلی پورعلمداری، ابراهیم ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]

ف

 • فاخری، براتعلی اثر کاربرد کودهای آلی، زیستی و شیمیایی بر خصوصیات کمی زرشک بی‌دانه در سال آور [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 87-100]
 • فاضلی نسب، بهمن ارزیابی محلول‌پاشی برگی الیسیتورهای زیستی بر تغییرات عملکردی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 49-65]
 • فتاحی، روح الله بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • فتحی، مهران ریشه‌زایی قلمه های ساقه پیچ امین الدوله (Lonicera japonica L.) تحت تیمار ترکیبات طبیعی و شیمیایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 83-97]
 • فرخ زاد، علی رضا بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 119-137]
 • فرزانه بلگردی، محمودرضا اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 125-140]
 • فروزنده، محمد ارزیابی محلول‌پاشی برگی الیسیتورهای زیستی بر تغییرات عملکردی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 49-65]
 • فلاح، سینا اثر رقابت گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و شنبلیله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]

ق

 • قاجار سپانلو، مهدی ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و ویژگی‏های دارویی گیاه پریلا(Perilla frutscens) در تیمارهای حاصلخیزی خاک در مشهد اردهال و سن‌سن شهرستان کاشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 99-117]
 • قاسم نژاد، محمود اثر آبیاری زمستانه بر گل‌دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه‌ی لوشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • قاسمی نصر، محمد واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • قانع، محمدرضا ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و ویژگی‏های دارویی گیاه پریلا(Perilla frutscens) در تیمارهای حاصلخیزی خاک در مشهد اردهال و سن‌سن شهرستان کاشان [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 99-117]
 • قبادی، مختار تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum L.) تحت تأثیر کاربرد اشعه فرابنفش و آبسیزیک اسید در شرایط تنش کم آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 101-117]
 • قربانی، بهزاد بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • قربان زاده نقاب، محمود مطالعه تنوع ژنتیکی، همبستگی صفات و تجزیه علیت توده های سیاه دانه (.Nigella sativa L) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 1-12]
 • قلی پور، منوچهر اثر اسید جاسمونیک و اسید سالیسیلیک بر برخی آنتی‌اکسیدان‌ها، قند محلول و پراکسیداسیون لیپید در سرخارگل (Echinacea purpurea L.) در شرایط مزرعه‌ای [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 45-61]
 • قلی زاده، امیر بررسی رابطه بین عملکرد و اجزای آن در ژنوتیپ‌های گشنیز بومی ایران [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 67-82]

ک

 • کاراندیش، فاطمه واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • کازرانی، برزو ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]
 • کاظمی، حسین امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 141-153]
 • کاکولوند، راضیه اثر رقابت گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa) و شنبلیله ( graceum Trigonella foenum) تحت شرایط تنش خشکی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 35-51]
 • کامکار، بهنام امکان سنجی حضور برخی از علفهای هرز مهاجم در استان گلستان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 141-153]
 • کاویانی، بهزاد اصلاح ظرفیت ریشه‌زایی قلمه‌ی ‌شمشاد خزری، یک درختچه‌ی زینتی در حال انقراض [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 17-34]
 • کشاورزی، شب ناز مطالعه تنوع کلروپلاستی برخی ژنوتیپ‌های سیب شمال غرب ایران در مقایسه با برخی ژنوتیپ‌های البرز مرکزی، ارقام و پایه‌های تجاری [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 1-15]

گ

 • گلوی، محمد اثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده‌های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم‌آبی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 119-132]

ل

 • لطیفی، هدی ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • لطیفی، هدا اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 125-140]

م

 • محکمی، زینب ارزیابی محلول‌پاشی برگی الیسیتورهای زیستی بر تغییرات عملکردی، شاخص‌های فیزیولوژیکی و زیست شیمیایی رازیانه (Foeniculum vulgare) [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 49-65]
 • محمدی، رضا بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 1-13]
 • محمدی، شیما اثر آبیاری زمستانه بر گل‌دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه‌ی لوشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • محمدخانی، یاسر اثر محلول‌پاشی عناصر پرمصرف، کم‌مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم‌های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 33-47]
 • محمدصالحی، مسعود اثر آبیاری زمستانه بر گل‌دهی و تشکیل میوه زیتون ارقام ʼزردʻ و ʼمانزانیلاʻ در منطقه‌ی لوشان [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 145-156]
 • مختصی بیدگلی، علی واکنش برخی از خصوصیات کیفی دو رقم بومی برنج به مدیریت تلفیقی آبیاری و زهکشی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 31-44]
 • مرادی تلاوت، محمدرضا اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد گل و برخی صفات مهم زراعی گل‌گاوزبان اروپایی [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 73-86]
 • مرادی نژاد، فرید اثر پوشاندن میوه قبل از برداشت بر برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کیفیت انار رقم شیشه کب [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • مشاری نصیرکندی، عاطفه بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 119-137]
 • مصطفوی راد، معرفت اثر کودهای شیمیایی، آلی و زیستی بر رشد و صفات فیزیولوژیک سیر (Allium sativum L.) در گیلان [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 55-68]
 • مقبلی دامنه، اسماعیل بررسی اثر کم آبیاری در شرایط آبیاری سطحی و زیرسطحی روی رشد سبزینه ای و عملکرد مرکبات [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 69-82]
 • ملافیلابی، عبداله ارزیابی ترسیب کربن و پتانسیل گرمایش جهانی مزارع زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 13-29]
 • مهدی پور، مژده تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن (طبیعی و آون) بر زمان خشک کردن و برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 137-143]
 • موسوی، سید اکبر ارزیابی مقادیر مختلف آب آبیاری بر برخی از ویژگی های رویشی و زایشی خربزه توده بومی سوسکی سبز پیوندی و غیر پیوندی تحت سیستم آبیاری قطره ای [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • مومن پور، علی اثر محلول‌پاشی عناصر پرمصرف، کم‌مصرف و مواد آلی بر عملکرد و خصوصیات میوه سیب رقم‌های ‘فوجی’ و ‘دلبار استیوال’ [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 33-47]

ن

 • ناصری، لطفعلی بهینه سازی شرایط کشت بافت جهت ریزازدیادی پایه نیمه پاکوتاه سیب M7 [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 119-137]
 • ناکامورا، ایکیو اثر زمآن‌های مایه‌کوبی و غلظت‌های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]
 • نخ زری مقدم، علی ارزیابی ویژگی‌های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی سیر (Allium sativum L.) و نخود فرنگی (Pisum sativum L.) در دو منطقه گنبد کاووس و ساری [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 101-117]
 • نصیری محلاتی، مهدی اثر کود نیتروژن و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص‌های کارایی نیتروژن کنجد با استفاده از طرح مرکب مرکزی [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 125-140]
 • نظری، فرزاد اثر زمآن‌های مایه‌کوبی و غلظت‌های استوسیرینگون بر کارایی انتقال ژن بتا گلوکورونیداز (GUS) با میانجیگری آگروباکتریوم در گل ژربرا (Gerbera jamesonii cv. ‘Royal Soft Pink’) [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 53-66]
 • نیکجویان، محمدجواد ارزیابی عملکرد، اسانس و شاخص های سودمندی کشت مخلوط افزایشی گیاه دارویی زوفا (Hyssopus Officinalis) و عدس (Lens culinaris) [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 83-99]
 • نگهدار، ناصر اصلاح ظرفیت ریشه‌زایی قلمه‌ی ‌شمشاد خزری، یک درختچه‌ی زینتی در حال انقراض [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 17-34]
 • نواب پور، سعید ارزیابی و انتخاب لاین‌های جهش‌یافته برنج بر اساس شاخص‌های تحمل به خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 15-31]

و

 • وارسته، فریال ریشه‌زایی قلمه های ساقه پیچ امین الدوله (Lonicera japonica L.) تحت تیمار ترکیبات طبیعی و شیمیایی [دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 83-97]

ه

 • هدایی، محبوبه سادات ارزیابی برخی ترکیبات زیست فعال و فعالیت آنتی‌ اکسیدانی عصاره متانولی برگ و میزان اسانس گل ارقام مختلف گیاه داوودی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 133-143]
 • همتی، خدایار تاثیر روش‌های مختلف خشک کردن (طبیعی و آون) بر زمان خشک کردن و برخی متابولیت‌های ثانویه گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) [دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 137-143]

ی

 • یامچی، احد بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی [دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 1-13]
 • یونس آبادی، طاهره ارزیابی استفاده توأم اکسین و چند ترکیب شیمیایی جهت انگیزش ریشه در قلمه‌های زیتون [دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 41-54]