کلیدواژه‌ها = کلروفیل
تعداد مقالات: 19
1. اثر آرسنیک وکود زیستی فسفاته بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده بومی نعنا سبز(Mentha spicata L.)

دوره 28، شماره 1، بهار 1400، صفحه 127-139

10.22069/jopp.2021.17481.2614

جمال حکمتی؛ یوسف حمیداوغلی؛ بهروز اسماعیل پور؛ محمود قاسم نژاد


3. اثر گلایسین بتائین بر برخی خواص مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی Salsola imbricata L. تحت تنش شوری

دوره 27، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 97-113

10.22069/jopp.2020.16589.2512

رستم یزدانی بیوکی؛ حمید سودائی زاده؛ میلاد دوست حسینی


4. ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک سه ژنوتیپ انار زینتی (Punica granatum L.) تحت تنش شوری

دوره 27، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 167-186

10.22069/jopp.2020.16348.2485

فاطمه احمدی؛ مریم دهستانی اردکانی؛ علی مومن پور؛ جلال غلام نژاد


6. اثر شدت نور در پاسخ به تنش سرما بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-20

10.22069/jopp.2019.13284.2196

مهرانوش امامیان طبرستانی؛ اسفندیار فرهمندفر؛ همت الله پیردشتی؛ یاسر یعقوبیان


7. تأثیر امواج فراصوت بر جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم‌های آلفا‌آمیلاز و آنتی‌اکسیدان، قند‌ها و کلروفیل در سرخارگل

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 21-36

10.22069/jopp.2019.14104.2266

سیده فاطمه رسولی؛ منوچهر قلی پور؛ کامبیز جهان بین؛ حمیدرضا اصغری


8. بررسی تاثیر اسید آبسیسیک (ABA) در رفع تنش خشکی در سوسن چلچراغ (Lilium ledebourii Boiss) در شرایط درون شیشه‌ای

دوره 26، شماره 1، بهار 1398، صفحه 141-154

10.22069/jopp.2019.14476.2297

اسماعیل چمنی؛ سعیده حسینی نیاری؛ حسن ملکی لجایر؛ یونس پوربیرامی هیر؛ موسی ترابی گیکلو


11. بررسی همزیستی اندوفایت روی صفات مورفولوژیکی و بِیوشیمیایی در گونه چمانواش بلند تحت تنش خشکی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-13

10.22069/jopp.2018.13521.2220

سیده آزاده علینقی مداح؛ عبداله حاتم زاده؛ احد یامچی؛ رضا محمدی


12. مطالعه تاثیر کودهای زیستی، شیمیایی و اسید هیومیک بر شاخص‌های رویشی، فیزیولوژیکی و میزان اسانس گیاه نعناع گربه‌ای (Nepeta cataria L.)

دوره 24، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 61-76

10.22069/jopp.2017.10923.2029

پریا بویری ده شیخ؛ محمد محمودی سورستانی؛ مریم ذوالفقاری؛ نعیمه عنایتی ضمیر


14. بررسی اثر زمان پاشش اسید سالیسیلیک بر برخی از رنگدانه‌ها و خصوصیات مورفولوژیک میوه گوجه‌فرنگی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 203-217

مریم حافظ نیا؛ کامبیز مشایخی؛ فرشید قادری فر


16. بررسی برخی صفات مورفولوژیک و فیزیولوژیک کلزا (L. (Brassica napus در مراحل مختلف نموی در شرایط تنش غرقابی

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 69-89

فاطمه رسولی؛ سرالله گالشی؛ همت الله پیردشتی؛ ابراهیم زینلی


17. تأثیر آبیاری با پساب و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفیت علوفه ذرت شیرین

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 23-44

محمد جواد فریدونی؛ هوشنگ فرجی؛ حمیدرضا اولیایی