دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی در گیاه شیرتیغک (Sonchus arvensis L.) تحت تنش شوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1402

10.22069/jopp.2023.21053.3012

فریبا قادری؛ بابک عبدالهی مندولکانی


ارزیابی کاربرد توأم اکسین وعناصرغذایی جهت انگیزش تولید ریشه در قلمه برگ نو ژاپنی(Ligustrum lucidum)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22069/jopp.2023.20769.2980

سیده مجیده محمدنژاد گنجی؛ حسین زارعی؛ مصطفی خوشحال سرمست؛ وحید اکبرپور


مقایسه برخی از ویژگی‌های کمی و کیفی ارقام گیلاس در شرایط استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22069/jopp.2023.21285.3037

ابراهیم گنجی مقدم؛ ناصر بوذری؛ محبوبه زمانی پور


روند تغییرات مولفه‌های کلروفیل فلورسانس در ژنوتیپ‌های عدس پیش و پس از تنش یخ‌زدگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

10.22069/jopp.2024.21372.3042

جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ محبوبه میرمیران؛ علیرضا حسن فرد؛ زهرا نعمتی


پر کردن خلاء عملکرد ناشی از برخی عوامل زراعی در تعدادی از پهنه های اقلیمی اصلی کشت جو آبی در ایران با رویکرد مدل‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1403

10.22069/jopp.2024.22086.3110

محمد رضا رحیمی؛ رضا دیهیم فرد؛ امید نوری


بررسی اثرات منابع مختلف نیتروژن بر شاخص‌های زراعی- اقلیمی، عملکرد و کارایی مصرف منابع در سیب‌زمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22069/jopp.2024.22186.3120

عبدالستار دارابی؛ محمدرضا رفیع؛ شهرام امیدواری


رهیافت الگوریتم‏ سازی تعیین تاریخ کاشت گیاهان زراعی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22069/jopp.2024.22248.3125

سیدرضا امیری؛ الیاس سلطانی؛ مجید عالیمقام؛ علیرضا نه بندانی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ اسکندر زند؛ ثریا قاسمی؛ امید الستی؛ امیر دادرسی؛ رقیه السادات حسینی؛ محبوبه زاهد؛ حسنا فیاضی؛ حسین کمری؛ راحله عرب امری؛ زهرا محمد زاده؛ سمانه رهبان؛ سمانه محمدی؛ صالح کرامت؛ افشین سلطانی


بررسی تاثیر کادمیوم و پلی وینیل کلراید بر تجمع عناصرکم مصرف و برخی صفات فیزیولوژیکی گیاهچه های کوشیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1403

10.22069/jopp.2024.22165.3117

عاطفه میرزایی؛ علی سپهری


سازگاری ژنوتیپ های مختلف آفتابگردان به روش تجزیه مولفه های اصلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22069/jopp.2024.22322.3136

فتح اله نادعلی؛ مهدی غفاری


ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های چای منسوب به دارجلینگ در ایران با استفاده از نشانگر‌های ISSRS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22069/jopp.2023.20980.3001

شاهین جهانگیرزاده خیاوی؛ رضا آزادی


اثر صمغ‌هندی و سولوپتاس بر شاخص‌های فنولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با تحمل سرمای بهاره انگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1403

10.22069/jopp.2024.22382.3139

نسیم پاوه؛ روح لله کریمی


بررسی تاثیر محلول‌پاشی 5-آمینولوولونیک اسید (5-ALA) بر خصوصیات مورفولوژیک و بیوشیمیایی ریحان (Ocimum basilicum L.) در شرایط تنش آرسنیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1403

10.22069/jopp.2023.20902.2993

علی عبداللهی؛ بهروز اسماعیل پور؛ محسن برین؛ علی اشرف سلطانی طولارود؛ موسی ترابی گیکلو


ریزازدیادی رقم هیبرید فلفل دلمه ای قرمز (Capsicum annuum L.) از طریق تکثیر درون شیشه ای جوانه های جانبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22069/jopp.2024.22479.3150

رضا امینی نسب؛ رحیم حداد؛ امیر صحرارو؛ قاسمعلی گروسی


نقش مدیریت زراعی بر میزان مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌‌ای در مزارع گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22069/jopp.2024.22274.3128

دنیا پرماه؛ حمیدرضا چقازردی؛ فرزاد مندنی؛ علی بهشتی آل آقا؛ دانیال کهریزی


تأثیر محلول‌پاشی با سلنیوم بر برخی شاخص‌های مورفولوژی و فیزیولوژی کاهو (Lactuca sativa) تحت شرایط تنش کادمیوم در کشت هیدروپونیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22069/jopp.2024.22394.3140

بهروز اسماعیل پور؛ هاجر خانمحمدی؛ رسول آذرمی؛ زهرا اصلانی؛ علی شاهر قره لر


اثر زمان محلول‌پاشی اوره و برخی ریزعناصر بر ویژگی‌های کمی و کیفی میوه کیوی‌فروت رقم هایوارد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 تیر 1403

10.22069/jopp.2024.22478.3148

ابراهیم عابدی قشلاقی؛ معصومه کیااشکوریان؛ طاهره رئیسی؛ مالک قاسمی؛ سمیه شاهنظری


تأثیر بیوچار بر عملکرد گل و خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی ختمی دارویی (Althaea officinalis L)، تحت تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1403

10.22069/jopp.2024.22575.3158

سعید عزیززاده نمین؛ مهدی بهنامیان؛ سمر حشمتی


ارزیابی پایداری عملکرد دانه و تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین لاین‌های پیشرفته گندم نان ( (Triticum aestivum L.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1403

10.22069/jopp.2024.22278.3131

طیبه جعفری نظرآبادی؛ علی اصغر نصراله نژاد قمی؛ علاءالدین کردنائیج؛ خلیل زینلی نژاد